300zł premii i 3% w nowej promocji mBanku

Konto podwójnie zarabiające, to nowa promocja od mBanku. Łowcy okazji muszą się cieszyć, bo i jest z czego.
MBank skierował tę promocję do nowych klientów, ale i tych którzy zamknęli swoje konto przed 1.01.2015r. Jest więc to okazja na powrót do tego banku, na którym można zarobić i to nie mało.

mbank-logo
Do kogo skierowana jest promocja?

Konto podwójnie zarabiające” bo tak nazywa się ta promocja skierowana jest przede wszystkich do nowych klientów, ale nie tylko. MBank stara się o powrót tych którzy od nich uciekli. Mianowicie wszyscy którzy zamknęli swoje rachunki w banku przed 1.01.2015 r. promocja także dotyczy i mogą wziąć w niej udział.

W taki sposób regulamin definiuje nowego klienta:

Przez nowego Klienta Banku dla potrzeb niniejszej Promocji rozumie się klienta będącego osobą fizyczną, który po dniu 1 stycznia 2015 roku nie był stroną umowy z Bankiem na mocy której Bank prowadził na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub w dniu złożenia wniosku o prowadzenie rachunku nie jest stroną umowy z Bankiem, na mocy której Bank prowadzi na jego rzecz indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy.

Aż 300 zł do zgarnięcia w moneybacku

50 zł przez kolejne 6 miesięcy od otwarcia konta – tyle możemy zarobić. Płacąc BLIKiem lub kartą otrzymamy zwrot 2% wydanej kwoty. Aby otrzymać zwrot musimy wydać minimum 250zł miesięcznie, oraz zapewnić wpływy na konto o minimalnej wartości 1000zł. Nie muszą to być wpływy od pracodawcy, ma to być łączna suma wpływów na nasze promocyjne konto.

Oprocentowanie konta 3%

Oprocentowanie obowiązuje 7 miesięcy od daty założenia konta, i dotyczy kwoty do 3000zł. Dość wysokie oprocentowanie może zapewnić nam przypływ dodatkowej gotówki, tym bardziej że kapitalizacja odsetek naliczana jest comiesięcznie. Oprocentowanie 3% – to rzecz jasna oprocentowanie w skali roku.

Zachęcam do zapoznania się z regulaminem promocji.