Dlaczego warto inwestować w Fundusze Inwestycyjne

business chart, coin

Funduszami Inwestycyjnymi powinni w głównej mierze zainteresować się ci, którzy swoje pieniądze chcą faktycznie zainwestować, a nie trzymać wyłącznie na kontach oszczędnościowych i lokatach bankowych.
Nie mają jednak czasu aby zgłębiać tajniki gry na giełdzie i uczyć się zasad inwestowania w instrumenty dostępne na parkiecie.
Wpłacając pieniądze na rachunek funduszu powierzamy je w ręce ekspertów, którzy za nas zarządzają naszym kapitałem. Eksperci na bieżąco śledzą rynek i obracają naszymi pieniędzmi w jak najlepszy sposób, tak aby zarobić. Wszak jest to też ich interes, sami są wynagradzani od efektów, które osiągają zarządzając danym funduszem.

Kolejną grupą osób, dla której powstały fundusze inwestycyjne, są osoby które chcą zainwestować niewielkie kwoty. Dla których inwestycja na giełdzie nie była by opłacalna. Fundusze dają szanse na zarobek inwestorom z niewielkim kapitałem.

Szansa na dywersyfikację ryzyka

Inwestowanie w ten sposób daje szanse na dywersyfikacje ryzyka . Posiadając niewielki portfel inwestycyjny, jesteśmy skazani na tylko kilka instrumentów, co jest dość ryzykowne. Tymczasem fundusze, same w sobie posiadają kilak instrumentów i to często pochodzących z innych rynków. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet „mały” inwestor korzysta z opcji dywersyfikacji ryzyka, wydawało by się zarezerwowanej tylko dla „grubych ryb”.

Podstawowym założeniem funduszy jest dawanie zysku przy założonym i akceptowanym przez klientów ryzyku. Dochody mają być jak najwyższe. Ryzyko związane z funduszami inwestycyjnymi jest podobne jak na giełdzie papierów wartościowych. Można stracić wszystko, lecz można też zyskać wiele. Dzięki umiejętnościom zarządzających, ich znajomości rynku finansowego, dywersyfikacji instrumentów w portfelu fundusze mogą stać się korzystnym źródłem zysków.

Większość otwartych funduszy inwestycyjnych dalej nieograniczony dostęp do ulokowanych środków. Każdy uczestnik może odkupić jednostki funduszu, po cenie równej wartości portfela podzielonej przez liczbę wyemitowanych jednostek.

Osoby, które cenią sobie bezpieczeństwo i nie chciałyby powierzyć swoich pieniędzy niepewnym firmom, powinny być usatysfakcjonowane. Rynek funduszy w Polsce jest tak regulowany, żeby maksymalnie ograniczyć ryzyko defraudacji środków.

Wady

Jak wszystko, fundusze także mają wady. Podstawową wadą jest ryzyko związane z inwestowaniem. Im większy oczekiwany zarobek, tym większe ryzyko. To banalne, jednak inwestorzy w czasie hossy często o tym zapominają. Nie pamiętając o tym że ich jednostki, czy aukcje kiedyś mogą spaść na wartości. Dlatego wybierając fundusz, inwestor powinien dokładnie sprawdzić, w co i w jaki sposób dany fundusz inwestuje.

Tam gdzie zysk, tam i opłaty. Inwestując na rynku nie sposób je ominąć, nie mniej część kosztów ponieść musimy. W końcu to wynagrodzenie dla zarządców funduszy. Fundusze pobierają kilka opłat.

  • Opłata za zarządzanie – jest ona różna, w zależności od funduszu. Zwykle jednak waha się od 0,2% do 5%. Nie da się jej uniknąć.
  • Opłata za nabycie jednostek – tzw. opłata manipulacyjna, wynosi zwykle nie więcej niż kilak procent. Da się ją uniknąć.

Ryzyko

Profesjonalny, wykwalifikowany zespół to cenne aktywa. Należy pamiętać że to nadal ludzie. Także oni czasami się mylą. Źle oszacowując poziom ryzyka, podejmują błędne decyzje. W efekcie inwestor może nie zarobić tyle ile oczekiwał, albo stracić więcej niż przewidywał. To część wpisana w ryzyko inwestycyjne. 

Czy można polubić podatki?

Chyba tylko wtedy gdy się ich nie płaci. Od zysków osiągniętych z funduszy pobierany jest podatek dochodowy w wysokości 19%. Ale jest jeden plus – to podatek zryczałtowany. Gdy inwestor likwiduje inwestycje, nie musi martwić się wypełnianiem PITu i kontaktem z Urzędem Skarbowym, zrobi to za niego towarzystwo inwestycyjne. Jeśli podatek się pojawi, to znaczy, że inwestor zarobił. Czego wszystkim życzę.

Wypełnij krótki test i sprawdź jakim inwestorem jesteś?