Inwestowanie

Paralaksa tła

Dział w budowie

Dział aktualnie jest tworzony, stale będzie rozwijany. Dlatego jeśli macie jakieś pomysł lub sugestie to chętnie się z nimi zapoznam. Stronę tworzę dla studentów, aby ułatwić im oszczędzanie, zarabianie i inwestowanie. Dlatego wasze zdanie jest dla mnie bardzo ważne!


Lokaty przeznaczone są dla osób, które dysponują gotówką, która nie jest im w danym momencie potrzebna i mogą się bez niej obejść. Skorzystanie z lokaty wiąże się z brakiem możliwości korzystania z wpłaconych pieniędzy podczas okresu trwania lokaty.
 • lokata terminowa
 • klient uruchamiając taką lokatę, zobowiązany jest nie podejmować pieniędzy na niej powierzonych do końca jej trwania. W innym przypadku traci zarobione odsetki.
 • lokata dynamiczna
 • taka opcja daje możliwość w dowolnym momencie trwania lokaty wpłaty i wypłaty środków, bez negatywnych konsekwencji
 • lokata rentierska
 • zarobione odsetki nie są dodawane do kwoty wpłaconych pieniędzy na lokatę, lecz wypłacane klientowi.
 • lokata over-night
 • rodzaj lokaty podczas której pieniądze znajdują się na niej tylko w nocy. Za dnia klient może normalnie nimi dysponować.
  Na lokacie nie możemy stracić wpłaconego kapitału. Jednak poprzez wcześniejsze wypłacanie środków z lokaty, tracimy zarobione odsetki.
  Wyłącznie podatek belki 19%
  Lokaty oprocentowane są zazwyczaj w granicach od 0,5-4% w skali roku.
  Sprawdź, na której lokacie zarobisz najwięcej

  Artykuły

  Pozostałe artykuły

  Fundusze Inwestycyjne

  Fundusze Inwestycyjne to forma wspólnego inwestowania z innymi osobami lub firmami. Wpłacając pieniądze do funduszu powierzamy je fachowcom, którzy grają nimi na giełdzie. To my decydujemy w jakich akcje inwestujemy nasze pieniądze.
  Fundusze Inwestycyjne przeznaczone są dla osób, które znają ich ryzyko. Inwestowanie w fundusze bowiem obarczone jest ryzykiem utraty części lub całości wpłaconego kapitału.
  Na pewno nie są dla osób, które dopiero zaczęły oszczędzać i chcą zainwestować pewne kwoty pieniężne. Dla takich osób polecam konta oszczędnościowe i lokaty.
 • Akcji
 • Mieszane (hybrydowe
 • Pieniężne
 • Dłużne
 • Fundusze Inwestycyjne wiążą się z pewnym ryzykiem, jednak jest ono różne i zależne od rodzaju funduszów w które inwestujemy.

  Ryzyko:
 • Pieniężne (inwestują głównie w papiery rynku pieniężnego, oczekiwany zysk i ryzyko ograniczone),
 • Dłużne (inwestują głównie w obligacje, oczekiwany zysk i ryzyko wyższe niż w pieniężnych),
 • Mieszane (inwestują zarówno w akcje, jak i obligacje, zysk i ryzyko z reguły wyższe niż w obligacyjnych),
 • Akcji (większość portfela stanowią akcje, najwyższy oczekiwany zysk i ryzyko).
 • Opłaty pobierane są zazwyczaj za transakcję (kupno, sprzedaż), akcji w danym funduszu. Naliczane są zgodnie z taryfami opłat w danym banku w którym inwestujemy, a także przez fundusz w który inwestujemy.
  Fundusze Inwestycyjne to większy zarobek niż na lokatach i kontach oszczędnościowych, lecz z ryzykiem. Polecane jest osoba, które miały doświadczenie z lokatami i kontami oszczędnościowymi. Jest to kolejny etap wdrożenia się w inwestowanie.

  Średni stopa zwrotu z funduszy (przez 1 rok)
 • akcyjnych - 3,77%
 • dłużnych - 3,55%
 • hybrydowych - -3,51%
 • stabilnego wzrostu - 2,39%
 • pieniężnych - 2,5%
 • Fundusze Inwestycyjne to ciekawa opcja dla osób, które nie mogą zainwestować od razu całej kwoty, natomiast mogą dopłacać co miesiąc po kilka złotych. Fundusze to umożliwiają.
  Poniższy test określi profil inwestycyjny i podpowie w jaki sposób powinieneś rozlokować swój kapitał, który zamierzasz zainwestować w fundusze inwestycyjne.