Karta kredytowa a debetowa – różnice

Karta do bankomatu, to najczęściej używane określenie na kartę. Na kartę? No własnie, na jaką kartę? Debetową czy kredytową? Pomogę Ci zrozumieć istotę tych dwóch kart. Różnic jest niewiele, dlatego wszystkie cechy obu kart zostaną porównane ze sobą w celu rozwiania wątpliwości.

Karta bankomatowa?

Karta  debetowa często mylnie nazywana jest kartą bankomatową. Bierze się to z przeznaczenia „plastiku” do płacenia. Karta debetowa obciąża nasz rachunek bankowy do którego została wydana. Nie można posiadać karty debetowej nie będąc posiadaczem rachunku bankowego. Powiedzenie „karta bankomatowa” utarło się w związku z tym że to właśnie za pośrednictwem karty debetowej najczęściej dokonujemy wypłat z bankomatów.

Debet nie jest długiem!

Notorycznie słowo debet kojarzone jest z długiem – to stwierdzenie jest błędne! Na początku bankowości w Polsce, w kilku bankach można było wziąć debet. Oznaczało to wykorzystanie wszystkich środków pieniężnych zgromadzonych na swoim rachunku i zaciągnięcie debetu np. w wysokości 500zł. Co należało później spłacić, najczęściej spłacało się to samo – z pieniędzy wpłacanych cyklicznie w ramach wypłaty przez pracodawce na nasze konto.

Dzisiejszy debet z tamtych czasów nazywa się znacznie lepiej, przede wszystkim ładniej – kredyt odnawialny lub linia kredytowa.

Co dzieje się gdy używamy karty debetowej?

Po użyciu karty debetowej pobierane są nasze środku zgromadzone na koncie powiązanym z kartą. Nie zaciągamy kredytu w banku, nie pożyczamy też pieniędzy od niego używając karty debetowej.
Wydajemy własne pieniądze z swojego rachunku.

Jak dostać kartę debetową?

visamastercard

 

To proste. Zazwyczaj wydawana jest za darmo do nowo otwartego rachunku. Kartę taką możemy także zamówić (tu najczęściej za dodatkową opłatą) w naszym banku gdy jej nie posiadamy lub zgubimy.
Karta debetowa posiada termin ważności, dane posiadacza i swój indywidualny numer nadany przez bank wydający kartę. Karta debetowa obsługiwana jest najczęściej przez dwie organizacje płatnicze MasterCard lub Visa.

Kartę debetową dostaniesz do nowo otwartego rachunku studenckiego w jedynm z banków udzielających kredytu studenckiego!

Jak rozpoznać kartę debetową?

Na odwrocie karty widnieje napis Debit – z angielskiego debet. Słowo znajduje się najczęściej w prawej części karty nad logiem organizacji płatniczej (Visa, MasterCard).

Karta kredytowa?

Mechanizm działania karty jest bardziej skomplikowany, jednak korzystamy z niej w identyczny sposób jak z karty debetowej.
Płacąc kartą kredytową pobierasz pieniądze z konta technicznego przyznanego do karty. Nie jest to twoje konto ROR. Na koncie technicznym do dyspozycji masz określoną kwotę co miesiąc przyznaną przez bank, w ramach umowy o kartę kredytową.
Korzystając z karty kredytowej, bierzesz niejako kredyt w banku który musisz spłacić.

Jak otrzymać kartę kredytową?

Aby posiadać kartę kredytową musisz posiadać zdolność kredytową i wykazać ją przed bankiem. Wystarczy złożenie wniosku o kartę, jeśli bank stwierdzi że jesteś w stanie spłacić daną kwotę, bank wyda kartę, jeśli nie odmówi. Banki określają zdolność kredytową na podstawie wpływów na nasze konto ROR.

Podsumowanie różnic pomiędzy kartami debetową, a kredytową:

  • Karta debetowa – instrument płatniczy służący do wykonywania transakcji bezgotówkowych jak i wypłacania pieniędzy z bankomatów lub za pomocą cashbacka w terminalach płatniczych. Korzystając z karty debetowej nie zadłużasz się.
  • Karta kredytowa – to dodatkowy instrument płatniczy wydawany przez bank. Korzystając z tej karty nie obciążasz swojego konta ROR, natomiast zużywasz środku przyznane przez bank na konto techniczne służące do obsługi karty, w ramach umowy kredytowej.