Karty kredytowe dla studentów w PKO BP

Jako że serwis w głównej mierze przeznaczony jest dla studentów, przedstawiam wam rozwiązania i oferty które wycelowane są właśnie w tę grupę. Ciekawą ofertę dotyczącą karty kredytowej przedstawił bank PKO BP. Myślę że każdy żak zainteresowany tematem finansów powinien ją przeanalizować.

Ostatnio na blogu trochę więcej o kartach kredytowych, jeśli jeszcze nie widziałeś tych wpisów koniecznie zerknij na inne artykuły z tej serii:

 

Podstawowe informacje o karcie kredytowej dla studentów w PKO BP

Czas na spłatę zadłużenia na karcie Minimalne wpływy na konto Kwota kredytu Opłata/minimalna
wartość operacji w miesiącu
Inne warunki otrzymania karty kredytowej
Max 55 dni (razem z okresem grace period) 850 zł/ na miesiąc 450 – 1500 zł 19 zł/do 200 zł
9,50 zł/ 200 zł
0 zł/ ponad 400 zł
Posiadanie konta:
Superkonto Student lub Konto dla Młodych i
Wiek <30 lat
Nie posiadanie konta w PKO BP i Status studenta
Wiek <26 lat

 

Dla jakiego studenta przeznaczona jest karta kredytowa?

Przede wszystkim musisz być sumienny i  spłacać kartę w terminie, aby uniknąć opłat i naliczenia prowizji za transakcje bezgotówkowe. Spłacać musisz całą należną kwotę w całości. Nie możesz dokonywać operacji gotówkowych czyli np. korzystania z karty kredytowej w bankomacie.
Warto abyś inwestował własne pieniądze w czasie gdy używał będziesz karty kredytowej. Zarobisz przez to dodatkowe parę groszy.

Oprocentowanie karty i krótkie wyliczenie

Terminowe spłacanie karty zapobiegnie naliczeniu odsetek za każdą transakcję, a co się z tym wiąże kasztów jakie musimy ponieść. Warto też pamiętać aby należność za kartę spłacić w całości w okresie 55 dni (tyle daje nam PKO BP na spłatę karty wraz z okresem grace period).

Poniżej krótka symulacja kosztów, które poniesiemy wykorzystując cały przyznany nam limit tj. 1500zł.

RRSO wynosi 10,48 % dla studenckiej karty kredytowej z limitem 1500 zł przy wykorzystaniu limitu w całości przez przeprowadzenie jednej operacji w miesiącu, w którym Klient otrzymał kartę, spłacie zadłużenia w 12 ratach w ciągu roku i nominalnej stopie procentowej 10,00% w kolejnych 12 cyklach. W kalkulacji uwzględniono obligatoryjne ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy lub utraty pracy w wysokości 0,1% miesięcznie od wartości zadłużenia, opłatę za każdorazowe wydanie i wznowienie karty w wysokości 2,50 zł rocznie i opłatę za obsługę roczną karty w wysokości 19 zł (informacja wg stanu na 11.03.2015 r.). Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 1 689,50 zł.

 

new-piktochart_15738538_f0497dc07a94f5f68560a52e8a04abd6e942a9a8

Podsumowując, spłacaj kartę w w terminie. Nie zostaną naliczone dodatkowe koszty za obsługę karty. Jeśli spłacisz dług w całości, to odsetki za transakcje bezgotówkowe również nie zostaną pobrane.

Korzystaj z automatycznej spłaty zadłużenia na kartę, unikniesz w ten sposób nałożenia opłat za zwłokę w spłacie.

Tabela opłat szczegółowych za PKO Visa Electron STUDENT

 

Lp.   PKO VISA Electron STUDENT
w złotych
1. Każdorazowe wydanie i wznowienie karty – z wyjątkiem kart wydawanych po zgłoszeniu utraty karty (opłata pobierana z góry) 1) 10,00
2. Obsługa roczna karty (za każdy rozpoczęty 12-miesięczny okres ważności karty) 0,00 albo 9,50 albo 19,00 2)
3. Operacja gotówkowa w kraju, w tym za pośrednictwem kanału mobilnego 3), za każdą operację – od wartości operacji 4% nie mniej niż 10,00
4. Operacja gotówkowa za granicą za każdą operację – od wartości operacji 4% nie mniej niż 10,00
5. Przewalutowanie operacji dokonanej kartą w walucie innej niż rozliczeniowa – od wartości operacji 3,5%
6. Operacja bezgotówkowa dokonana w punktach oznaczonych jako kasyna gry, salony gier, zakłady bukmacherskie, loterie i totalizatory – za każdą operację 10,00
7. Przelew (operacja bezgotówkowa) z rachunku karty kredytowej, w tym za pośrednictwem kanału mobilnego 3), za każdą operację – od wartości operacji 4% nie mniej niż 15,00
8. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego spłaty kredytu na wypadek śmierci, trwałej niezdolności do pracy i utraty pracy 4) – od wartości kwoty zadłużenia w dniu rozliczeniowym 0,10%
9. Obsługa raty w ramach usługi spłaty ratalnej (opłata pobierana przy każdej racie) x
10. Przejęcie odpowiedzialności za operacje zrealizowane przed zgłoszeniem utraty karty (opłata miesięczna) 1,00
11. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego w ramach pakietu ubezpieczeniowego „ubezpieczenia na szóstkę” (opłata miesięczna) 4) 4,00
12. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu ubezpieczenia grupowego podróżnego (opłata miesięczna) 4) 4,00
13. Prestiżowy pakiet ubezpieczeń (opłata roczna) 4) x
14. Usługa Consierge (opłata roczna) x
15. Pakiet usług dodatkowych – Priority Pass, IAPA (opłata roczna) x
16. Priorty Pass – wejście Posiadacza karty lub Użytkownika do saloniku na lotnisku x
17. Priorty Pass – wejście osoby towarzyszącej do saloniku na lotnisku x
18. Wydanie karty zastępczej za granicą 6) x
19. Awaryjna wypłata gotówki za granicą 6) x
20. Sporządzenie i wysłanie monitu związanego z opóźnieniem w spłacie zadłużenia  0,00
21. Telefon interwencyjny w sprawie opóźnienia w spłacie zadłuzenia  0,00
22. Obsługa przekroczenia przyznanego limitu kredytowego (w przypadku przekroczenia limitu o więcej niż 5%) 35,00
23. Wydanie na życzenie Klienta duplikatu zestawienia operacji 15,00
24. Wydanie na życzenie Klienta informacji finansowej dotyczącej karty kredytowej 8) 35,00

 

1) Wznowienie albo wydanie karty po unieważnieniu z wybranym wizerunkiem przez Klienta pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. W sytuacji wycofania danego wizerunku z galerii karta zostanie wydana ze standardowym wizerunkiem.

2) Wysokość opłaty jest uzależniona od średniomiesięcznej łącznej wartości operacji (gotówkowych i bezgotówkowych) zrealizowanych w rocznym okresie obsługi karty, liczonej jako suma operacji podzielona przez 12. Średniomiesięczna wartość operacji została określona poniżej w tabeli. Kwota operacji z tytułu zwrotu towaru zakupionego kartą lub anulowanie operacji dokonanej kartą zmniejsza sumę wartości operacji. Opłata pobierana jest po upływie 12 miesięcy, także w przypadku wcześniejszej rezygnacji Klienta z karty, tj. przed upływem 12 miesięcy. Opłata pobierana jest proporcjonalnie do okresu obowiązywania umowy.

3) Termin, od którego będzie możliwość dokonania operacji w kanale mobilnym zostanie podany w Komunikacie.

4) Opłata stanowi zwrot kosztu składki ubezpieczeniowej.

5) Opłata przeliczana według zasad dla operacji dokonanych w walucie obcej, określonych w Regulaminie wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA.

6) Opłata pobierana w związku z koniecznością zwrotu kosztów firmie współpracującej, realizującej tą usługę

7) Uchylony

8) Opłata nie obejmuje informacji, których obowiązek bezpłatnego wydania Klientowi nakłada ustawa o usługach płatniczych

Źródło: PKO BP

Złóż wniosek