Rodzaje lokat bankowych

Oszczędzanie na lokatach to kolejny z etapów zagłębienia się w tajniki oszczędzania. Jednak zanim zdecydujemy się na tę formę oszczedzania powinniśmy zapoznać się z rodzajami lokat, które oferowane są przez banki.
Kilka możliwości ulokowania pieniędzy w samych lokatach i mętlik w głowie zapewniony. Po przeczytaniu tego wpisu wszystko powinno być czytelne i transparentne. W artykule wyjaśnię co obecnie oferują banki i czym te oferty różnią się od siebie.

Rodzaje lokat bankowych

 • Lokata terminowa (standardowa) – To najczęściej wybierana lokata oferowana przez banki. Jest to umowa z bankiem, na podstawie której klient powierza banku swoje środki pieniężne na określony w umowie czas, w zamian otrzymuje zysk, wynikający z oprocentowania lokaty. Po zakończeniu czasu trwania umowy bank wypłaca kapitał wraz z zarobionymi odsetkami klientowi. Lokaty terminowe mogą posiadać stałe lub zmienne oprocentowanie, oraz mogą być zakładane na różny okres czasu od kilku miesięcy nawet do kilku lat. Dzięki czemu możemy dobrać odpowiednią lokatę do własnych potrzeb. Zwykle jeśli wypłacimy środki z lokaty przed terminem  jej zakończenia (zerwanie umowy z bankiem) tracimy zarobione odsetki.
  Jeśli wpłacimy 20 000 zł na roczną lokatę ze stałym oprocentowaniem wynoszącym 4% w skali roku, to po okresie 12 miesięcy zyskamy 800 zł (przed opodatkowaniem).
 • Lokata rentierska – to opcja długoterminowa (minimum rok), dla osób majętnych chcących uzyskiwać przychody wcześniej niż po zakończeniu lokaty. W tej lokacie zarobione odsetki nie są przekazywane klientowi po zakończeniu umowy, lecz są wypłacane w stałych odstępach czasu.
  Jeśli ulokujemy 20 000 zł na lokacie rentierskiej z miesięczną wypłatą odsetek i oprocentowaniem 4% rocznie, zyskamy ok. 67 zł odsetek co miesiąc (przed opodatkowaniem).
 • Lokata jednodniowa – depozyt dzienny to lokata, w której lokowany kapitał „zamrożony” jest przez 24 godziny. W praktyce jednak środki na lokacie znajdują się do godziny 21:00, a uwalniane są z niej około 9:00 wraz zarobionymi odsetkami. Kiedyś był to dobry sposób na uniknięcie opodatkowania, lecz aktualnie niewiele banków oferuje ten sposób lokowania swoich pieniędzy.
  wpłacając 20 000 zł na lokatę jednodniową z oprocentowaniem 4% w skali roku, otrzymamy po niecałej dobie 2,19 zł odsetek (przed opodatkowaniem).
 • Lokata strukturyzowana – jest to narzędzie finansowe, które pozwala ulokować swoje pieniądze w dwóch obszarach: bezpiecznym i ryzykownym. Większa część kapitału lokowana jest w bezpieczne instrumenty takie jak: obligacje skarbu państwa. Mniejsza zaś w bardziej ryzykowne na przykład w indeksy giełdowe, kursy walut. Jest to inwestycja długoterminowa, która powinna zagwarantować klientowi bezpieczeństwo części lub całości kapitału.
  Wpłacamy 20 000 zł na lokatę strukturyzowaną. Bank dzieli wpłaconą kwotę w stosunku 80/20 i 16 000 zł lokuje w bezpiecznym instrumencie finansowym, a 4000 zł lokuje w opcje giełdowe. Po 3 latach klient otrzyma z powrotem 20 000 zł + ewentualny zysk z części inwestycyjnej.
 • Lokata walutowa – to depozyt walutowy wpłacany w walucie obcej. Oszacowanie zysku z takiej formy lokowania pieniędzy jest trudny, ponieważ zależy od aktualnego kursu waluty w której znajduje się lokata. Uwagę należy zwrócić na fakt, iż kurs z dnia zamknięcia lokaty może być niższy niż kurs dnia założenia lokaty, co wiąże się z stratą części ulokowanego kapitału. Oczywiście w takim przypadku naliczane są zarobione odsetki, lecz mogą one nie pokryć różnicy kursu waluty.
  mamy 20 000 zł i lokujemy je na rok na lokacie w euro oprocentowanej na 1% w skali roku. Kurs sprzedaży banku z dnia otwarcia lokaty to 4,3007, więc na lokacie walutowej pojawi się 4650,46 EUR. Po roku zyskamy 46,5 EUR odsetek (przed opodatkowaniem), więc otrzymamy od banku 4696,96 EUR, jednak wartość tej sumy w złotówkach zależeć będzie od kursu EUR z dnia zamknięcia lokaty w danym banku.
 • Lokata overnight – instrument finansowy skierowany głównie do przedsiębiorców. Jest formą jednodniowej lokaty zakładanej na noc poprzez dyspozycję klienta. Środki na konto lokaty trafiają z rachunku bankowego wieczorem, a są przelewane z powrotem na rachunek przedsiębiorcy rano wraz z zarobionymi odsetkami.
  lokujemy 20 000 zł na lokatę overnight oprocentowaną według wzoru 0,9 * WIBID ON. Załóżmy, że aktualnie wysokość stopy procentowej tego indeksu wynosi 2,3%. Oprocentowanie lokaty nocnej wyniesie zatem 2,07% w skali roku, w związku z tym rano otrzymamy 1,13 zł odsetek (przed opodatkowaniem).
 • Lokata progresywna – depozyt finansowy, którego oprocentowanie wzrasta wraz z okresem trwania umowy. Oznacza iż oprocentowanie lokaty wynosi np. w pierwszym miesiącu 2%, a już w piątym 3,5%, a dwunastym 5% w skali roku. Średnie roczne oprocentowanie takich lokat jest jednak mniejsze, niż przy lokatach tradycyjnych. Zaletą lokaty progresywnej jest możliwość zerwania umowy z bankiem (wypłacenia środków z lokaty), przed końcem umowy. Bank wypłaca nam zainwestowany kapitał, wraz z odsetkami które w tym okresie zarobiliśmy.
  dysponujemy 20 000 zł i zakładamy roczną lokatę progresywną, której oprocentowanie w pierwszym miesiącu wynosi 2,4% (w skali roku), a w ostatnim miesiącu 5%. Średnie roczne oprocentowanie wynosi jednak 3,4%, więc przed opodatkowaniem otrzymamy 680 zł odsetek.
 • Lokata Call – to depozyt finansowy zakładany na minimum dwa dni. Lokata może trwać bezterminowo, a kończy się wypowiedzeniem umowy przez klienta. Po zakończeniu umowy klient dostaje kapitał wraz z odsetkami. Obecnie niewiele banków oferuję tę formę oszczędzania. Podkreślić należy także, iż ta forma lokaty dostępna jest tylko dla przedsiębiorców. Możliwa jest także wpłata i wypłata środków z rachunku lokaty. Minimalne kwoty inwestycji są jednak duże, ponieważ wynoszę minimum 10 000zł.

Znajdź lokatę dla siebie