Zatrważająco niska liczba udzielonych kredytów w roku 2015/2016

Banki kredytujące są zobowiązane najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku przedstawić Ministrowi NiSW informację dotyczącą liczby udzielonych i umorzonych kredytów. Raport przedstawiający liczby z poprzedniego roku akademickiego nie napawa optymizmem.

Jak czytamy w komunikacie Ministra liczba udzielonych kredytów przez okres siedmiu lat funkcjonowania systemu kredytów studenckich banku udzieliły łącznie kredytu 391 tysiącom studentów.

Przypominam iż kredyt studencki jest aktualnie najtańszym kredytem jaki możemy dostać, stąd między innymi pomysł tego portalu. Chcę dotrzeć do jak największej liczby studentów, w celu informowania ich o możliwości wzięcia kredytu studenckiego.

Podczas akcji kredytowej w roku akademickim 2015/2016 banki zebrały 5.320 wniosków kredytowych, z których 5.128, czyli 96,4%, spełniało kryterium pierwszeństwa wskazane w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, tj. wskazywało na dochód na osobę w rodzinie  nieprzekraczający 2.500 zł.

Do dnia 31 marca 2016 r. banki zawarły ze studentami i doktorantami 3.869 umów kredytowych (75,4% w stosunku do liczby studentów spełniających kryterium dochodu).

Według danych zebranych przez banki, 984 wnioskodawców nie zgłosiło się w celu podpisania umowy lub nie podpisało jej z innych powodów (np. nagła poprawa sytuacji materialnej, podjęcie pracy, rezygnacja ze studiów, niesolidność przy spłacaniu innych kredytów), zaś 275 wnioskujących
o kredyt nie przedstawiło bankowi odpowiedniego zabezpieczenia spłaty.

Liczba kredytów objętych 70% lub 100% poręczeniem udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku akademickim 2015/2016 wyniosła 1.200 (31% udzielonych kredytów). Dodatkowo Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa objęła 80% lub 100% poręczeniem 54 umowy kredytowe studentom pochodzącym z obszarów wiejskich.

Najczęściej wybieranym przez studentów bankiem był PKO Bank Polski S.A., z którym umowę o kredyt podpisało 78,8% studentów. Bank PEKAO S.A. udzielił 17,0% nowych kredytów, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – 2,6%, zaś SGB-Bank S.A. – 1,6%.

Z umorzeń części lub całości kredytu od początku funkcjonowania systemu do dnia 31 grudnia 2015 r. skorzystało 17,9 tys. kredytobiorców, głównie z częściowego umorzenia z tytułu znalezienia się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni.

Spośród wszystkich udzielonych w latach 1998–2016 kredytów studenckich, w całości spłaconych zostało ok. 265 tysięcy. Obecnie z systemu korzysta blisko 126 tysiąca osób, z czego w trakcie karencji lub spłaty jest ok. 94 tysiące. Oznacza to, iż kredyt studencki jest obecnie wypłacany ok. 2,3% studentów i doktorantów.