Zestawienie banków udzielających kredytu studenckiego

Już na samym początku naszych zmagań z kredytem studenckim pojawi się problem z doborem banku. Mimo tego że aktualnie tylko 4 banki udzielają kredytów studenckich, to nie lada problem aby wybrać właściwą i najbardziej korzystną ofertę dla nas.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich banków, które aktualnie udzielają kredytów studenckich. Zestawienie zawiera najistotniejsze informację dotyczące opłat pobieranych przez banki przy wypłacie transz kredytu lub obsłudze kredytu.

  pko pekao-logo bps_logo sgb_ci
Prowizja od transzy gdy posiadamy konto w danym banku Od 0,5 do 1% dla posiadaczy ROR w PKO BP SA, (umowy zawarte do 31.12.2003 0%) Bez prowizji dla posiadaczy Eurokonta, 0,5% dla pozostałych klientów 1,00% 0,75%
Prowizja od transzy gdy posiadamy konto w innym banku 2%(12 zł) + 200 zł za złożenie wniosku 4 zł 1%(6 zł) 0,75%(4,5 zł)
Prowizja od każdej wypłacanej transzy kredytu z poręczeniem BGK lub ARMiR Tylko poręczenia BGK 1,5% Tylko poręczenia BGK 1,5% Poręczenia BGK 1,5%, ARMiR 0% Poręczenia BGK 1,5%, ARMiR 0%
Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Koszt aneksu do umowy 20 zł lub 50 zł 25 zł 50 zł 0,1% kwoty kredytu